Opphavsrett

Opphavsrett til bildene er beskyttet av åndsverksloven.

Bildene kan fritt benyttes av de som er avbildet.

Skandinaviske judo-organisasjoner kan fritt benytte bildene til å fremme judosporten

Bildene kan ikke benyttes uten tillatelse til kommersielle formål - f.eks til reklame for judoeffekter eller i bøker for salg.

Ethvert videresalg av bildene er selvsagt forbudt.

Ved positiv omtale av judo kan bilder benyttes i lokal presse i Norge uten forhåndsavtale og uten honorar, men krediter gjerne fotografen med navn.

Gjengivelse i hovedstadspresse og riksmedia (F.eks Aftenposten, VG, Dagbladet, NRK, TV2 ) - kun etter forhåndsavtale. Kontakt meg på E-post eller på telefon 900 987 63.

© www.judobilder.org - Christian Wolff, Lyseskrenten 56F, NO-0383 Oslo, Norway Mob.: +47 900 987 63


Copyright

All rights reserved according to copyright law.

Any sale, resale, publication or use of the photos for commercial purposes is strictly forbidden without prior arrangement.

If you represent a judo club or judo association outside Scandinavia, you will normally be allowed to use the photos for free provided you send me an E-mail and ask permission first.

© www.judobilder.org - Christian Wolff, Lyseskrenten 56F, NO-0383 Oslo, Norway Mob.: +47 900 987 63


Powered by SmugMug Owner Log In